Модуль бронирования WuBook

Pałac Potockich

Pałac hrabiów Potockich – majestatyczny budynek w stylu francuskiego neorenesansu końca XIX wieku. 

Za ogrodzeniem z ozdobnej metalowej bramy widzimy majestatyczną i jednocześnie wyrafinowaną budowlę. Imponujący pałac jest ozdobiony płaskorzeźbami, sztukaterią, malowidłami ściennymi oraz witrażami. Pałac Potockich – wzorzec architektury dojrzałego historyzmu, jeden z najciekawszych architektonicznych zabytków Lwowa. Zaprojektowany przez francuskiego architekta Louis Dauvergne na zlecenie gubernatora Królestwa Galicji i Lodomerii hrabiego Alfreda II Józefa Potockiego (1817-1889). Budowa trwała od 1888 do 1890 roku pod nadzorem lwowskiego architekta Juliana Cybulskiego. 

Wnętrza pałacu na parterze są w większości ozdobione w stylu króla Ludwika XVI. Sale (Czerwona, Lustrzana, Niebieska, Gabinet, Rzędna) są ozdobione sztucznym marmurem i złotem, sztukaterią i lustrami. Rzeźbione z marmuru kominki są ozdobione złoconym brązem. 

Na parterze znajduje się kaplica z obrazem Lwowskiej Matki Boskiej (XV wiek). Ekspozycja Lwowskiej Galerii Sztuki znajduje się na drugim piętrze. Ona zaczyna się od sali sztuki antycznej. Sztuka europejska XIV-XVIII wieku reprezentowana przez najlepsze prace z kolekcji: ukraiński obraz XV w. „Św. Paraskiewa”, płótna M. Basaiti, J. Zucchi, S. Ricci, J.Guerina, J.-F. Lyotarda, F. Goya. Często w pałacu odbywają się konferencje, prezentacje, koncerty kameralne, spotkania polityków. 

Adres: ul. Kopernika, 15