Модуль бронирования WuBook

Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej

Opera Lwowska – perła architektoniczna Lwowa w stylu neorenesansu (1901 rok), jeden z najpiękniejszych teatrów Europy. 

Zbudowana na początku ubiegłego stulecia w ramach projektu architekta Zygmunta Gorgolewskiego. Wielki teatr we Lwowie porównywali z Paryską i Wiedeńską Operą. Stojąc przed wspaniałą fasadą tego fantastycznego budynku odczuwasz wszechogarniające bogactwo sztuki, jej wieczność w kontraście z przelotnym ludzkim życiem. Jest to budynek, w którym można znaleźć różne style architektoniczne z krajów europejskich, które zawarte są z pompatyczną niemożnością. 

Formy elewacji są bardzo złożone i różnorodne: są to kolumny, balustrady, nisze, które są pełne rzeźb alegorycznych. Nad głównym gzymsem fasady znajdują się posągi ośmiu muz, nad nimi reliefowa dziesięciofigurowa kompozycja „Radość i ból życia”. Fronton na górze kończy się triadą rzeźb alegorycznych, które przedstawiają Poezje i Muzykę po lewej stronie, Sławę i Fortunę w centrum, Komedię i Tragedię – po prawej. Te figury są autorstwa Tadeusza Barącza, Juliusza Bełtowskiego i Antoniego Popieła. 

Wnętrze Opery Lwowskiej jest nie mniej imponujące, niż jej wygląd zewnętrzny. Wystrój wewnętrzny budynku jest ozdobiony złotem (wykorzystano kilka kilogramów złota), kolorowym marmurem, dekoracyjnym malarstwem i rzeźbiarstwem. Widownia mieści 1200 osób. Główna kurtyna „Parnas” (1900 rok) jest dziełem artysty-malarza Henryka Siemiradzkiego.

Sala Opery Lwowskiej wyróżnia się doskonałą akustyką. Tutaj można zobaczyć występy znanych zespołów operowych i baletowych Ukrainy oraz artystów z innych krajów. W Operze Lwowskiej są przeprowadzone niedawno odnowione Wiedeńskie bale. 

Adres: prospekt Swobody, 28